Rädda Rålis

Vilken stad vill DU leva i?

Ny granskning ute!

Nu väntar vi på nästa samråd – vi kommer åter höja våra röster för att rädda parken! 

Genomlysning av regionens PM

Rädda Rålis har granskat regionens sammanfattande PM.
Slutsatsen är att det upplevt både vinklat och slarvigt, vilket gör oss oroade för hur det kan påverka beslutsfattandet.
.

Gällande tomträttsavtalet på Lindhagensplan

Det har förekommit viss mytbildning angående bensinmackens avtal, så till den grad att även vissa politiker menat att det skulle vara flera tiotals års uppsägningstid. Det är dock långt från sanningen. Bristande framförhållning kan dock bli ett problem om inte politikerna agerar.

Varför måste Rålis Räddas?

Stockholms kollektivtrafik utvecklas och den nya tunnelbanan gör det möjligt för staden att växa hållbart.

För att bygga nya tunnelbanan krävs arbetstunnlar och i vår ska Region Stockholm besluta om var en arbetstunnel för Älvsjötunnelbanan ska placeras. Skarpa förslag ligger om att antingen placera den i Rålambshovsparken eller vid bensinmacken vid Lindhagensplan.

En arbetstunnel i Rålambshovsparken skulle kunna innebära 8-10 år av sprängningar, tung dammig byggtrafik, borttagna gång- och cykelvägar och att ett femtiotal stora träd huggs ner. Rålis påverkas kraftigt under minst ett decennium. En permanent 130 meter lång ramp lämnas kvar för alltid samtidigt som flera värden aldrig går att återställa.

Vi som tagit initiativ till Rädda Rålis vill se en ansvarsfull, långsiktig utbyggnad av tunnelbanan där ansvariga politiker flyttar en bensinstation istället för att förstöra Rålambshovsparken. Därför samlas vi!

Varför vi finns

Rålambshovsparken är den publika plats i stan där flest olika människor möts och har roligt tillsammans.
Kan ni komma på någon annan plats med samma blandning på folk?

Här möts människor från alla stadsdelar och landsändar för att njuta. Framförallt blå linjen och gröna linjen gör den lätt att nå och i framtiden även den gula. Stans centrala park helt enkelt. Det är ingen slump. Detta var faktiskt precis det som var syftet med Rålis. Att det skulle bli folkhemmets skyltfönster för storstadens parkliv. Här spände Holger Blom och Erik Glemme bågen för den nya tidens fria öppna park. En park för lek, kultur, sport och storslagna vyer. Fri från förbudskyltar och tydliga gränser. En plats för picnic i praktfull grönska, skyddad från stadens sus och brus. Här är man omgiven av ridåer av träd som planterats i slänterna runt den öppna dalgången i mitten. Och längst ner i fonden Riddarfjärdens kluck och vattenglitter.

Var rädda om Rålis, det är inte bara Kungsholmsbornas park, nej det är hela Stockholms park. Och därför måste vi alla vara parkvakter när parken hotas. Det är också Sveriges park, när Maraton fyller slänten med åskådare, när sommarbion samlar tiotusentals i augustimörkret och när nationaldagsfirandet fyller gräsytan till bredden med folk. Men här firas också Bolivias nationaldag, kollegor som fått guldklocka, folkdansgillen och fotbollssegrar. Här springer skolor orientering, barn lär sig skejta och salsa dansas i sommarnatten. En sådan park, som är allas, är bland det mest värdefulla en stads medborgare har. Här ser vi varandra!

Riv inte i det vi vill åka tunnelbana till. Sådana här platser växer inte på trän och träden som ramar in parken skyddar oss. Hugg inte ner femtio gamla uppvuxna träd och lägg en bullrande dammigt bygge i parken bara för att rädda en bensinmack. Det är fel prio. Då blir det inte kul att samlas här längre!

Engagera dig med oss!

Konsekvenser

Vilka konsekvenser kan egentligen regionens planer få? Här presenterar vi de faror vi ser med bygget, och visar vad en arbetstunnel egentligen skulle innebära för parken. (Bilden är ett montage baserat på regionens egna bilder)

Maila politiker

Vi måste visa tydligt att vi inte kommer att tyst se på om regionens politiker väljer att förstöra Rålis för att rädda en bensinmack. Här hittar du enkla mallar att kopiera in och skicka!

Skriv under uppropet

För att få politisk tyngd är det viktigt att vi visar ansvariga politiker att vi är många som bryr oss om parken. Gör din röst hörd och skriv under namninsamlingen här!

Frågor?

Har du frågor angående parken, Rädda Rålis eller regionens förslag? Vill du engagera dig mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.