Vi välkomnar att regionen satsar på tunnelbanan. Den behövs! Men det behöver inte ske på bekostnad av stadens skönhet och grönområden. Det alternativa förslaget – vid bensinmacken på Lindhagensplan – påverkar färre människor, förstör inte parken och är rimligare ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.

Rålambshovsalternativet har stora nackdelar jämfört med Lindhagensplan

Lindhagensplan tar upp mindre yta och rampen blir dold i berget. I parken blir rampen ett permanent öppet schakt.
Lindhagensplan-alternativet finns idag en bensinmack. I Rålambshovsalternativet ställs stadens parker och transportbehov mot varandra. Lindhagensplan som idag är en oattraktiv plats kan på sikt bli bättre, även med tunnel. I Rålis är det tvärtom.
Bygget påverkar parken under en mycket lång tid då de femtio 80 år gamla träden inte kan ersättas och etableringen med spontning och sprängning sker öppet mot parken.
Slänten, träden och grönområdet renar luften och är ett viktigt skydd mot översvämning vid skyfall. Dagvattennätet i Stockholm är inte dimensionerat för extrema vattenmängder. Asfalterade ytor släpper inte igenom vatten. Det är bättre samhällsekonomiskt att låta grönska, som suger upp vatten, vara kvar, speciellt på en sluttning.
Slänten tillhör Rålambshovsparken enligt originalritningarna. Det är alltså inte så att tunneln ligger på Rålambshovsleden eller i parkens kant – tunneln föreslås de facto ligga i Rålis
Alternativet Rålambshovsparken berör närmare fyra gånger fler boende. Det betyder att fyra gånger så många boende påverkas negativt på kort sikt. På lång sikt påverkas tiotusentals Stockholmare som besöker parken varje år.
50-100 p-platser försvinner vid parken vilket framförallt försämrar tillgänglighet och drabbar funktionsnedsatta som är i behov av nära parkering.
Projektledningen själva har sagt att alternativen kostar lika mycket. Varför ska då en bensinmack prioriteras framför naturvärden? Det är direkt ohållbart.

Här är ytterligare argument regionens politiker behöver ta i beaktande

Ett grönt och fossilfritt Stockholm är ett av tre inriktningsmål i budgeten 2024. Att då välja att förstöra en park för att rädda en bensinmack blir ju rakt emot den egna politiken.
Rålambshovsparken är en av Stockholms stora gröna lungor. Stora naturvärden kommer att förstöras. 50 stycken träd som är över 80 år gamla skulle gå förlorade för alltid.
Rålambshov är en av Stockholms mest tillgängliga parker tack vare att den är så platt. Kulturevenemang, promenadstråk och bar är tack vare den nära parkeringen uppskattade bland personer med funktionsnedsättning. Detta skulle försvinna om arbetstunneln byggs här.
Bensinmackens avtal löper ca 6 år till. Det är alltså inte tal om långa avtal utan fullt möjligt att säga upp avtalet och flytta macken utan större ingrepp på staden.
Det gick att bygga tunnelbana vid Karolinska, därför borde det gå att hantera effekter från byggandet för St Göran och verksamheter nära Lindhagensplan.
I anslutning till nya Sofia-stationen har det dragits arbetstunnlar nära Ersta sjukhus. Även där har det gått att hantera tunnelbygge i närheten av sjukhus. Regionen har med all rimlighet lärt sig hur det skall göras på ett bra sätt nu.
Att borra rakt in i ett berg kommer att betyda att mycket av den sprängning/borrning som ska göras sker djupt nere i marken vid Lindhagensplan. Detta innebär att påverkan ovan jord kommer att bli mindre vid bensinmacken.

Vad är en arbetstunnel?

Rädda Rålis i Media

Svt: “Protester mot tunnelbanebygge i Rålambs-hovsparken”, September 2023

När tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska byggas behövs en arbetstunnel. Planer finns att lägga den längs gränsen med Rålambshovsparken.

DN: “Ny strid hotar mellan Stockholms stad och regionen”, September 2023

Stockholm stad och Region Stockholm har hamnat på kollisionskurs på flera områden. Nu pågår tre konflikter som berör stockholmarna direkt.

DN: “Annica Kvint: Rädda Rålis träd för det framtida Stockholms skull!”, November 2023

I Rålambshovsparken på Kungsholmen i Stockholm hotas en snillrik trädridå av en arbetstunnel. Annica Kvint ser en potentiell ”almstrid” i uppseglande.

DN: “T-banebygge kan nagga Rålambshovsparken i kanten”, April 2023

Bygget kräver en arbetstunnel och ett av Region Stockholms alternativ är att anlägga den i kanten av Rålambshovsparken – något som väcker oro i kommunen.

Mitt i: “Därför dröjer beslutet om tunnlar på Kungsholmen”, November 2023

Var nya t-banans arbetstunnlar ska hamna är en av Kungsholmens hetaste frågor. Det står mellan två platser – nu ger sig Naturskyddsföreningen sig in i debatten.

Mitt i: “1900 i protest mot planerna vid Rålis”, September 2023

1900 påskrifter – det har namnlistan mot byggplanerna vid Rålambshovsparken. “Många hade inte förstått vad som är på gång att hända, säger Emmy Tollin.

Mitt i: “Staden har sagt sitt om bygget vid Rålis”, April 2023

Förslaget om en stor byggarbetsplats vid Rålamshovsparken har fått rejäl kritik. Nu har staden sagt sitt om planerna.

Mitt i: “Grannarna: “Bygget kommer att förstöra Rålis”, April 2023

Regionens byggplaner vid Rålambshovsparken väcker känslor. “Blir detta verklighet går det inte att bo här”, säger Marianne Hühne Von Seth.