Maila politiker

Gör din röst hörd!

Det är viktigt att så många som möjligt hör av sig till regionpolitikerna och visar att detta är en fråga som engagerar! Absolut viktigast är regionråden, trafiknämnden och regionstyrelsen. Mail är ett väldigt bra sätt:

Prio 1

  • Trafikregionråd (mp) – anton.fendert@regionstockholm.se
  • Investeringsregionråd (s) – jens.sjostrom@regionstockholm.se
  • Finansregionråd (s) – aida.hadzialic@regionstockholm.se

Prio 2

  • Oppositionsregionråd (m) – irene.svenonius@regionstockholm.se
  • Oppositionsregionråd (m) – kristoffer.tamsons@regionstockholm.se

För att nå ännu fler går det att använda sig av kontaktformulären till respektive förtroendevald på regionens hemsida eller så går det att maila direkt till [fornamn].[efternamn]@regionstockholm.se På knapparna nedan har vi länkat till regionens listor på förtroendevalda.

Det behöver inte vara mer avancerat än så här.

Hej, jag heter [namn] och är ofta i Rålambshovsparken. Rålis är ett ovärderligt grönområde i Stockholm och får inte förstöras.
Tunnelbanan behövs verkligen, men det är viktigt att Stockholm växer på ett smart och hållbart sätt. Parker är jätteviktiga för Stockholmarnas upplevelse av staden! Det går dessutom inte att ersätta alla 80 år gamla träd som kommer att tas bort.
Det finns ett bättre alternativ vid Lindhagensplan där det idag är en bensinmack. Projektledningen har sagt att det två alternativen kostar lika mycket, så snälla säg nej till att förstöra Rålis!
Hälsningar, [namn]

Här finns några meningar och argument du kan inspireras av! Inled med vem du är:

Jag heter [ditt namn] och bor i närheten av/spenderar mycket tid i Rålambshovsparken. Jag värdesätter

Tillgång till grönområden i Stockholm
Närheten till natur och parkområden
Kombinationen av storstad och tillgång till grönområden
Något annat

Poängtera att utvecklandet av Stockholms tunnelbanesystem är viktigt för att staden ska fortsätta växa hållbart.

Det är viktigt att byggandet av tunnelbanan sker på ett smart sätt 
Utbyggnaden av Stockholms tunnelbanesystem bör ske på ett hållbart sätt
Det går att bygga ut tunnelbanesystemet och samtidigt ta hänsyn till grönområden och natur
Tunnelbanan behövs verkligen! Men det är inte nödvändigt att förstöra Rålambshovsparken

Fortsätt med vad du tycker om placeringen av en arbetstunnel i Rålambshovsparken:

Jag vill informera dig som är politiker om att jag är mycket orolig över att regionen planerar att bygga en permanent arbetstunnel i Rålambshovsparken på grund av…

Gör ett ingrepp som permanent kommer förändra Rålambshovsparken  
Omvandlar Rålambshovsparken från naturområde till en byggarbetsplats
Det går inte att återställa så att det blir vad det har varit
Förstör/ignorerar ett unikt naturområde mitt i stan
Överväger att godkänna en placering av arbetstunnel som Stockholm Stad tydligt sagt att de är emot
Rålambshovsparken är hela Stockholms gröna lunga. Att hugga ner över 50 stora gamla träd och sätta igång med sprängningar hotar hela denna livsmiljö för tusentals människor året runt
Kommer minska antalet människor som vill spendera tid i Rålis
Ersätter ett populärt grönområde i Stockholm med en permanent arbetstunnel som kommer orsaka mycket damm och oväsen under minst en 10 års period
Sänker värdet på bostäderna som ligger i anslutning till Rålambshovsparken

Sen kan du lyfta något om varför placeringen av arbetstunneln vid Lindhagensplan är ett bättre alternativ:

Lindhagensplan tar upp mindre yta och rampen blir dold i berget. I parken blir rampen ett permanent öppet schakt  
Bensinmackens avtal löper ca 6 år till. Det är alltså inte tal om långa avtal utan fullt möjligt att säga upp avtalet och flytta macken.
Projektledningen själva har sagt att alternativen kostar lika mycket
Att borra rakt in i ett berg kommer att betyda att mycket av den sprängning/borrning som ska göras sker djupt nere i marken vid Lindhagensplan
Bygget påverkar parken under en mycket lång tid då de femtio 80 år gamla träden inte kan ersättas och etableringen med spontning och sprängning sker öppet mot parken. Störningar av känslig verksamhet (sjukhus, skolor) pågår endast under den tid man spränger under just den byggnaden (några månader). 
Det går att bygga tunnelbana vid Karolinska, därför borde det gå att hantera effekter från byggandet för St Göran och skolor.
Slänten, träden och grönområdet är ett viktigt skydd mot översvämning vid skyfall. Dagvattennätet i Stockholm är inte dimensionerat för extrema vattenmängder. Asfalterade ytor släpper inte igenom vatten. Det är bättre samhällsekonomiskt att låta grönska, som suger upp vatten, vara kvar, speciellt på en sluttning.
Alternativet Rålambshovsparken berör närmare fyra gånger fler boende. I detta alternativ finns 450 direkt berörda lägenheter, att jämföra med ca 120 i alternativet Lindhagensplan. Det betyder en faktor 4 för negativ påverkan på närmast boende.

Inkludera eventuella frågor du har och lägg till en hälsning!

Har du fler argument eller förbättringsförslag?
Maila hej@raddaralis.se